14 terms

Cymraeg Bob Dydd / Everyday Welsh

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bore da
Good morning
Prynhawn da
Good afternoon
Helo
Hello
Diolch
Thanks
Diolch yn fawr
Thank you very much
Os gwelwch yn dda
Please
Ga i ...?
Can I have ...?
Croeso
Welcome
Sut wyt ti?
How are you?
Iawn diolch
Ok thanks
Wedi blino
Tired
Bendigedig
Fantastic
Da iawn
Very good
Hwyl fawr
Goodbye