Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
cael
to have/to get
Caerdydd
Cardiff
chwarae sboncen
play squash
ci
dog
Dinbych y Pysgod
Tenby
Dw i'n mynd i'r traeth
I'm going to the beach
Dyn ni'n mynd â'r ci am dro
We're taking the dog for a walk
Dyn ni'n mynd â'r plant
We're taking the children
edrych ar y teledu
watch the TV
edrych ar
to look at/watch
felly
so
ffilm
film
Gobeithio cei di amser da
I hope you have a good time
gweld y teulu
see the family
gwers
lesson
heno
tonight
i wers Karate
to a Karate lesson
i'r garej
to the garej
i'r ysgol
to school
ma's
out
mynd
to go
mynd i
to go to
nac ydyn
no we are not
plant
children
plentyn
child
Rhydaman
Ammanford
Sa i'n gwybod 'to
I don't know yet
Sa i'n mynd i unman
I'm not going anywhere
siopa
to shop/shopping
So ni'n mynd i unman
We are not going anywhere
Treforys
Morriston
y twpsyn
you idiot
ydyn
yes we are