22 terms

Cymraeg Darllen - Welsh Reading

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Enw Llawn
Full Name
Dyddiad geni
date of birth
Teulu
family
Penblwydd
birthday
Hobiau
hobbies
Taldra
height
Ysgol Uwchradd
high school
Pryd?
When?
Pwy?
Who?
Sawl
how many
Pam?
Why?
Beth sy'n debyg
What is similar
Beth sy'n wahannol
What is different
tal
tall
talaf
tallest
ifanc
ifancaf
Noddwyr
sponsors
misoedd
months
Gwirfoddoli
volunteer
Amser agor
Opening time
Pris tocyn
ticket price
cost ymuno
joining fee