12 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mae gwaith rhan amser yn beth da achos rydych chin dysgu sut i ddod ymlaen gyda phobl
Part time work is a good thing because you learn how to get on with people
Ond mae gwaith rhan amser yn beth drwg achos arholiadau.
But part time work is a bad thing because of exams
dwyiethog
bilingual
ieithoedd swyddogol
Official language
defnyddio
to use
Trydan a nwy
Electricity and gas
Gwrdd
Meet
ymddeol
Retire
anrhegion
presents
Daith
Journey
llwyddo
succeed
Profiad gwaith
work experience