World news and technology

in need of
Click the card to flip 👆
1 / 40
Terms in this set (40)
clutteredbelamrad, nedskräpadgadgetsprylarembeddedInnesluten, inbäddadpower pointseluttagcriticalavgörandecrucialavgörandemind-bogglingofattbarfigures showstatistiken, siffrorna visarhazardousfarligexposureexponering, utsatthetmedical attentionsjukvårdto confirmatt bekräftato play downnedvärdera, bagatelliseraa heatwaveen värmeböljathey were due to playde förväntades spelaforecastprognosofficialstjänstemänto ban somethingatt förbjuda någotbannedförbjudenSubsidiesbidrag, ekonomiskt stödthe residents of the citystadens invånaregovernmentregering, statenubiquitousöverallt förekommandeintegrateförenadronesdrönareagriculturelantbrukprovideförse, tillhandahålladomesticinrikes, inhemskto cureatt bota, läkaa cureett botemedel