Try the fastest way to create flashcards

Seanfhocail

Get a hint
It takes one to know one
Click the card to flip 👆
1 / 26
1 / 26

Students also viewed

Terms in this set (26)
Aithníonn ciaróg ciaróg eile
An rud a fhaightear go bog, caitear go bog
An rud is annamh is iontach
An té a bhíonn amuigh, fuaraíonn a chuid
An té is mó a bfhuil leabhar aige, ní hé is mó a bhfuil léann aige
An té nach bhfuil láidir, caithfidh sé a bheith glic
Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine
Bíonn adharca fada ar na ba thar lear
Bíonn an fhírinne searbh
Bíonn an siúlach scéalach
Cuir gach rud ar an méar fhada agus beidh an mhéar fhada róghairid ar ball
Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é
Dá mbéadh soineann go Samhain bheadh breall ar dhuine éigin
Filleann an feall ar an bhfeallaire