Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Árachas Pearsanta

Get a hint
Polasaí
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
Polasaí
Seo an conradh idir an comhlacht árachais agus an duine an bhfuil árachas acu. Bíonn na sonraí ar fad ann faoi céard atá clúdaithe.
Préimh
Seo an t-airgead a íoctar ar polasaí árachais. Is féidir é seo a íoc sa bhliain nó sa mhí.
Foirm rúín
Is mar a chéile é seo le foirm iarratais. Ní mór do aon duine atá ag lorg árachas é seo a líonadh isteach. Ní mór an fhirinne a insint I gconaí.
Meon lánmhaith
Ní mór an fhirinne a insint agus an fíricí ábhartha ar fad a chur in iúl don chomhlacht árachais.
Árachais gluaisteáin
Caithfidh árachas gluaisteán a bheith ag gach duine de réir an dlí. Bíonn an préimh a íoctar ag brath ar aois an tiomána, cineál ceadúnas, inneal an chairr