Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

An Tomhaltóir

5.0 (1 review)
Get a hint
Tomhaltóir
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
Tomhaltóir
Duine a cheannaíonn earraí nó seirbhisí dá usáid féin
Earra
Is seo rud a bhfuil tú ábalta a fheiceáil nó lámh a leagan air m.sh peann
Seirbhís
Is seirbhís rud éigin a déantar m.sh bearradh gruagaire
Tomhaltóir Stuama
Is seo duine a bhfuil éolasach ar chearta agus dualgaisí tomhaltóra. Déanann sé gach iarracht earraí atá de cháilíocht mhaith agus a bhfuil luach a bpraghas iontu a cheannacht
Cumann Tomhaltóirí na hÉireann (CAI)
Is eagraíocht é Cumann Tomhaltóirí na hÉireann (CAI) a oibríonn ar son tomhaltóirí chun a gcuid cearta a chosaint