Sports as Gaeilge

Get a hint
Luthcleasaíocht
Click the card to flip 👆
1 / 18
1 / 18
Terms in this set (18)
Luthcleasaíocht
athletics
Cispheil
Basketball
Clársciáil
Snowboarding
damhsa Gaelach
Irish dancing
Dornálaíocht
boxing
Dreapadóireacht
climbing
Eitpheil
volleyball
Iascaireacht
fishing
Iománaíocht
Hurling
Leadóg
tennis
Marcaíocht
horse riding
Peil ghaelach
Gaelic football
Rothaíocht
cycling
Rugbaí
rugby
Sacar
Soccer