Géarchéim na tithíochta

Get a hint
Géarchéim
Click the card to flip 👆
1 / 9
1 / 9
Terms in this set (9)
Géarchéim
crisis
in olcas
worse
ag saothrú
earning
printíseach
apprentice
ciste infheistíochta
investment fund
Éileamh
demand
leasainm
nickname
glúin
generation
soláthar
supply