karina7549

karina7549 has created 29 sets

In October 2012
by karina7549

gre 29 terms

In July 2011
by karina7549

Indirect object pronouns 11 terms

by karina7549

Direct object pronouns 11 terms

by karina7549

Ser + Material 2 terms

by karina7549

Past Tense 8 terms

by karina7549

Future + IR 4 terms

by karina7549

-ING 22 terms

by karina7549

Estar 5 terms

by karina7549

Ser 11 terms

by karina7549

Possessive pronouns 8 terms

by karina7549

Possessive Adjectives 8 terms

by karina7549

Muy/Isimo 6 terms

by karina7549

Grammer & Gustar 9 terms

by karina7549

Demonstrative Adjectivos 6 terms

by karina7549

Dates 19 terms

by karina7549

Vocabulary 107 terms

by karina7549

Feelings 11 terms

by karina7549

Time 3 terms

by karina7549

Reflexive 7 terms

by karina7549

Questions 7 terms

by karina7549

Irregular Conjugations 20 terms

by karina7549

Numbers 12 terms

by karina7549

Masculine & Feminine 9 terms

by karina7549

Plural & Signular 5 terms

In October 2010
by karina7549

Audiology: Lec. 4 17 terms

karina7549 has made no sets matching