mmonsalves

2 HIGH SCORES

mmonsalves has created 93 sets

Last week

El día de los muertos ( Dødensdag) 36 terms

by mmonsalves

Uttrykk på spansk som alltid krever konjunktiv ( Vamos 2) 25 terms

by mmonsalves

El día de los muertos (Dødensdag) 36 terms

by mmonsalves

Konjunktiv presens uregelrette verb ( Vamos 2, s. 307) 31 terms

by mmonsalves

El día de los enamorados 44 terms

by mmonsalves
In January 2017

Cap. 11 Vamos 1- Vocabulario oppg. 6 ( s. 126) 29 terms

by mmonsalves

Cap. 9 ( alle glosene, p. 123, Vidas 2) 74 terms

by mmonsalves
In November 2016

Cap. 8: Inmigrantes y emigrantes ( Alle ord, Vamos 2, s.112) 37 terms

by mmonsalves

Vidas 2 cap. 7 ( Alle ord, s. 99) 66 terms

by mmonsalves

Noen Uregelrette verb i INDEFINIDO 48 terms

by mmonsalves
In October 2016

Cap. 6 La comida de Javier ( Vidas 2) 92 terms

by mmonsalves

Cap. 5, Planes de futuro ( Vidas 2, p. 73) 58 terms

by mmonsalves

ir + a + infinitiv , Fremtid på spansk (Cap. 5, Vidas 2) 27 terms

by mmonsalves

Cap. 4 , Vidas 2 ( alle ordene fra første kolonnen på s. 63) 32 terms

by mmonsalves

Indefinido- regelrette verb 18 terms

by mmonsalves
In September 2016

Cap.4 : Marcelon en Chile (Vidas 2) 63 terms

by mmonsalves

Verbet Gustar ( Vidas 2, s.271-272) 12 terms

by mmonsalves

New Delhi- Living in the slum (Part 1, Walkaboutvoices) 22 terms

by mmonsalves

PREPOSISJONER + RETNING- spansk ( Vidas 2) ( s. 34 + s. 38) 21 terms

by mmonsalves

Refleksive verb , Spansk ( Vidas 2) 44 terms

by mmonsalves

vamos 2 cap 2 25 terms

by mmonsalves

Vidas 2.2 retninger/preposisjoner 12 terms

by mmonsalves

Vidas 2.2 retninger/preposisjoner 12 terms

by mmonsalves
In August 2016

Diftongerende verb : E > ie , O > UE, U > UE 21 terms

by mmonsalves

Bøyning av Diftongerende verb , Cap. 1 Vidas 2 63 terms

by mmonsalves
mmonsalves made no sets matching