mmonsalves

2 HIGH SCORES

mmonsalves has created 78 sets

This week

Cap.4 : Marcelon en Chile (Vidas 2) 63 terms

by mmonsalves
Last week

Verbet Gustar ( Vidas 2, s.271-272) 12 terms

by mmonsalves

New Delhi- Living in the slum (Part 1, Walkaboutvoices) 22 terms

by mmonsalves
This month

PREPOSISJONER + RETNING- spansk ( Vidas 2) ( s. 34 + s. 38) 21 terms

by mmonsalves

Refleksive verb , Spansk ( Vidas 2) 44 terms

by mmonsalves

vamos 2 cap 2 25 terms

by mmonsalves

Vidas 2.2 retninger/preposisjoner 12 terms

by mmonsalves

Vidas 2.2 retninger/preposisjoner 12 terms

by mmonsalves
In August 2016

Diftongerende verb : E > ie , O > UE, U > UE 21 terms

by mmonsalves

Bøyning av Diftongerende verb , Cap. 1 Vidas 2 63 terms

by mmonsalves

Spanske preposisjoner ( s. 279-282, Vamos 1) 24 terms

by mmonsalves
In June 2016

Spanske hilsener - Vidas 1 22 terms

by mmonsalves
In May 2016

Muntlig eksamen i spansk- Viktige uttrykk /spørsmål 37 terms

by mmonsalves

Literary Analysis-Useful terms- Short Story 27 terms

by mmonsalves
In April 2016

Cap.15- Perú ( Vamos 1 ) 60 terms

by mmonsalves

Ir+a+infinitiv = Å skulle ( Vidas 1) 12 terms

by mmonsalves

VIDAS 1: cap 13 ( s. 141) 42 terms

by mmonsalves

Perfektum- Uregelrett bøyning av Partisippet 54 terms

by mmonsalves
In February 2016

Listening: Getting the right job ( Glossary, New Tracks) 25 terms

by mmonsalves

Tu horario ( Vidas 1, timeplan,spansk) 12 terms

by mmonsalves

Las estaciones del año ( Vidas 1, Årstider , spansk) 8 terms

by mmonsalves

Los días de la semana (Vidas 1, Ukedager, spansk) 7 terms

by mmonsalves
In January 2016

Vocabulario -Fútbol ( Cap. 15, Vamos 2) 33 terms

by mmonsalves

Cap. 9 Mi comida favorita, Vidas 1 ( ALLE ORD) 59 terms

by mmonsalves

The First Australians, New Tracks ( p. 293-204) 14 terms

by mmonsalves
mmonsalves made no sets matching