Sunway荷兰语 0-A1基础单词表 第一章

aangenaam
Click the card to flip 👆
1 / 148
Terms in this set (148)
controlerendaar那里dat那个diepdip, dedocent, de老师doendriedubbelDuitsland德国eeneen beetje一点点enEngeland英国Europa欧洲gaangalgje spelen玩拼写游戏geen没有getal, het数字gevengezellig热闹goedgroep, dehebbenheelhethetenhijhoe如何hoeveel多少hoihoofdstuk, het章节huis, het房子huur, de租金ikItalië意大利ja是的jaar, hetjejijjongen, de男孩jouw你的kaart, de地图,卡片kijkenkloppenkomenkoop, dekop, dekrijgen得到kunnen可以land, het国家letter, de字母leuk有意思lezenlijn, de线lopen走路luisterenmaan, de月亮maar但是makenman, de男人meisje, het女孩metmijmijn我的moemoeder, de母亲moeten必须mogen允许naam, de名字naarNederland荷兰Nederlandse荷兰的nee不是negennietnieuwNieuw-Zeeland新西兰nu现在nuloefening, de练习题ookpapier, hetpen, deplaats, de地点Polen波兰praten说话prima好的raden猜测rond大约samen一起schrijvenslechtSpanje西班牙spellen拼写sprekenstraat, de街道student, de学生studeren读书,上大学taal, de语言tekenentekst, de文字telefoonnummer, het电话号tientweeuuituitstekend非常好van的,从vandaan来自于veelvel, het皮,片vertellen告诉viervijfvoornaam, devraag, de问题vragenvriendin, de女性朋友waar哪里waar真实we我们welk(e)哪个,哪些werken工作wiewij我们wonenwoord, het单词ze他们zeggenzeszevenzienzij她,他们zijn是,他的zo那么zoeken寻找zuiden, het南方