Start.nl 荷兰语 0-A1基础单词表 第二章

adres, het
Click the card to flip 👆
1 / 78
Terms in this set (78)
buurman, de邻居danken感谢dansen跳舞dansles, de舞蹈课deur, dedrinkenei, heterg非常etenfietsen骑自行车film, de电影gauwgeluk, het幸运,幸福gitaar, de吉他graag乐意hahobby, de爱好houden vanhuisnummer, het门牌号ieder每一个iedereen所有人joggen跑步keer, dekeuken, de厨房kleur, de颜色koffie, de咖啡koken做饭,煮kosten花费kou, de寒冷leeftijd, de年龄meegaan跟随meestal经常mooi漂亮morgen明天muis, de老鼠muziek, de音乐na之后neus, de鼻子niets没什么nooit永不,从不nummer, het数字ons我们(的)pianospelen弹钢琴postcode, de邮编reizen旅游rennenskypenskype聊天spelentarief, het价格tennissen打网球thuisblijven留在家tijd, de时间vanavond今晚vanmiddag今天下午veelvinden找到,觉得vis, devissen钓鱼voetballen踢足球volleyballen打排球vreselijk可怕,很vrij空闲vrouw, de女人wandelen散步wat什么weekend, het周末zin hebben感兴趣zwemmen游泳

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.