Try the fastest way to create flashcards

Met het vermogen om te scoren (DVE, bedrijfseconomie)

Get a hint
Eigen vermogen
Click the card to flip 👆
1 / 16
1 / 16
Terms in this set (16)