Onregelmatige werkwoorden - compleet

5.0 (2 reviews)
Term
1 / 75
bet - bet
Click the card to flip 👆
Terms in this set (75)
get - gotkrijgenwin - wonwinnensit - satzittenkeep - kepthoudensleep - sleptslapenfeel - feltvoelenleave - leftvertrekken, verlatenmeet - metontmoetenmean - meantbetekenenbring - broughtbrengen, meenemenbuy - boughtkopenfight - foughtvechtenthink - thoughtdenkencatch - caughtvangenteach - taughtleren (onderwijzen)sell - soldverkopentell - toldvertellenpay - paidbetalenmake - mademakenstand - stoodstaanunderstand - understoodbegrijpenlend - lentuitlenensend - sent(ver)zendenspend - spentuitgeven, doorbrengenbuild - builtbouwenfind - foundvindenhave - hadhebbenhear - heardhorenhold - heldvasthoudenread - read / red /lezensay - saidzeggenbecome - becamewordencome - camekomenrun - ranrennenbe - was/werezijngo - wentgaando - diddoendrive - droverijdenwrite - wroteschrijvenbite - bitbijtenhide - hidverstoppenbreak - brokebrekenchoose - chosekiezenspeak - spokesprekensteal - stolestelenwake (up) - woke (up)wakker wordenblow - blewblazengrow - grewgroeienknow - knewwetenthrow - threwgooienfly - flewvliegenlie - layliggendraw - drewtekenenshow - showedlaten zienwear - woredragen (kleding)begin - beganbeginnendrink - drankdrinkenswim - swamzwemmensing - sangzingenforget - forgotvergeteneat - ateetenfall - fellvallengive - gavegeventake - tooknemensee - sawzien