Hoofdstuk 5, Deel A

Is hier een bioscoop in de buurt? ...
Click the card to flip 👆
1 / 65
Terms in this set (65)
veel plezierhave funde buurt (buurten)neighbourhoodZijn jullie bekend hier?Are you from here?Hoe kom ik bij ...?How do I get to...?er isthere isvlak bijnearniets te dankenyou're welcomehet idee (ideeën)ideagraag gedaanyou're welcometekenento draw(naar) de weg vragento ask directionsMag ik wat vragen?Excuse me, can I ask you something?de weg wijzento give directionsmoderne (modern)modernbedankento thanniksnothingdieitrijdento driveverkeerde (verkeerd)wrongde kant (kanten)directionomkeren (s.v.)to turnde brug (bruggen)bridgenemento takede richting (richtingen)directionhet centrum (centrums/centra)city centrehet kruispunt (kruispunten)crossingde kilometer (kilometers)kilometreHoever is het?How far is it?op bezoek gaan bijto visitzij zijn verhuisd (verhuizen)they moved (to move)de trams (de tram)tramsik sta (staan)I am in (to be in)de file (files)traffic jamhet milieuenvironmentbovendienalsohet retourtje (retourtjes)round-trip ticketde taxi (taxi's)taxihet lawaainoiseik voel me (zich voelen)I feel (to feel)jongyounghet kaartje (kaartjes)ticketde journalist (journalisten)journalistde brommer (brommers)mopedde bus (bussen)coachhet vliegtuig (vliegtuigen)airplaneik stap uit (uitstappen)I get off (to get off)de school (scholen)schoolde toerist (toeristen)touristu komt aan (aankomen)you arrive (to arrive)u staat (staan)you are standing (to stand)voer uit (uitvoeren)do (to do)een opdracht uitvoerento do a taskophalento fetchde hulphelpom hulp vragento ask for help