Hoofdstuk 4, Deel C

Term
1 / 67
Wat zijn je hobby's?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (67)
diewhosnellerquickerde atleten hebben gelopen (lopen)athletes ran (to run)eventueel (adv.)eventuallyhet woordenboek (woordenboeken)dictionaryhet bord (borden)blackboardeen sport beoefenento do a sportaan voetbal doento play footballop hockey zittento play hockeybij een club zittento be a member of a clublid van een club zijnto be a member of a clubde wedstrijd (wedstrijden)matchspelento playzwemmento swimvrije (vrij)freevrije tijd hebbento have spare timeaan het werk zijnto be at workbesteden aanto spend onde muziekmusiccomputerento computerde hobby's (de hobby)hobbieshuntheirde fiets (fietsen)bicyclete voetwalkingopenbaar (openbare)publichet vervoertransporthet openbaar vervoerpublic transportde zorgtaking care ofsociale (sociaal)socialde contacten (het contact)contactsuitgaanto go outde metro (metro's)undergroundde bioscoop (bioscopen)cinemanaar de bioscoop gaanto go to the cinemahet theater (theaters)theatremuziek makento play musicreizento travelde hond (honden)dogwandelento walkde spelletjes (het spelletje)gamesspelletjes doento play gamesde instrumenten (het instrument)instrumentsde stem (stemmen)voicezingento singhet lied (liederen)songu zou (zullen)you would like (would like)de piano (piano's)pianoje zou (zullen)you would like (would like)ik zou (zullen)I would like (would like)tijdenswhiledaarbijwith thatde liedjes (het liedje)songsdiethat/whichontzettend (adv.)reallybeter(e)betterabsoluut (adv.)absolutelybepalento determine