Sunway荷兰语 A1-A2第五章单词中文翻译

aankomstplaats, de
Click the card to flip 👆
1 / 136
Terms in this set (136)
benaming, de称号beoefenen练,玩bestaan uit由...组成bewegen移动beweging, de移动bij voorbaat提前binnenkomen进来borgpasje, het保存卡borst, deboven上面buigenbuik, de肚子carrière, de事业conditie, de条件dame, de女士dank, de感谢dankzij多亏了deel, het部分doorgaan继续doorzetten持续dus所以eenmalig一次性eens一旦ellende, de苦难energie, de精力enkel, de脚踝enkelpartij, de单打比赛evenement, het事件formeel正式geachte尊敬的gehandicapt残疾gevolgd door其次是gezamenlijk共同gymschoen, de运动鞋hals, de脖子hand, dehanddoek, de毛巾heer先生heer, de先生hoofd, hethoofdstad, de首都hooghoogachtend诚挚ijs, hetinschrijfgeld, het报名费instructie, de说明kampioenschap, het冠军赛klimmen攀登knie, de膝盖komend下一个landen降落leiden tot导致lichaamsdeel, het身体部位mat, de垫子maximaal最多medewerking, de合作met behulp van利用mevrouw女士naar achteren向后naar voren向前nadoen模仿nek, de脖子omhoog向上omlaag向下omschrijving, de描述onderdeel, het部分onverslaanbaar战无不胜op en neer上下opschieten赶紧optrekken拉起来opzeggen取消opzij旁边overbruggen搭桥pijn, de疼痛pols, de手腕polsstokverspringen, het撑杆跳populair流行prijs, de价格racket, het球拍reden, de原因rolstoel, de轮椅rondje, hetrust, de休息schoppenschouder, de肩膀smoesje, het借口spier, de肌肉sporter, de运动员sportschool, de健身房spreiden分散springensprint, de短跑sprong, de跳跃startplaats, de起点sterkstoppen停止strekken伸展stuk, het块,片tennisbaan, de网球场tennistoernooi, het网球比赛toekomst, de未来top, de顶尖trainen训练uiteindelijk最后uitspreken发音vanwege因为vasthouden抓住verbaasd惊讶vereniging, de协会verliezenverrassing, de惊喜verstandig明智vinger, de手指voetbalkampioen, de足球冠军voetbalveld, het足球场volhouden坚持voorbij结束了voordoen示范voornamelijk主要vriendelijk友善wedstrijd, de比赛wereld, de世界winnenzandbed, het沙层zuchten叹气zwaarte, de沉重