appearance

human
Click the card to flip 👆
1 / 28
Terms in this set (28)
baldkaalto dyeverven (haar/kleding)musclespierenplastic surgeryplastische chirurgieto removeverwijderenobesezwaarlijvigobesityzwaarlijvigheidslimslankto slimafslanken, afvallenfeaturesgelaatstrekkenwrinklerimpelto resemhble/ to look alikelijken opresemblacegelijkenisremarkableopmerkelijkgracefulgracieus, sierlijkskullschedelsensezintuignaked/nudenaakt