U3, A2

het verhaal
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
het levenla viede vriendschaplámitiémogelijkpossibleonmogelijkimpossiblele placardde kasthij hoortil entendhet geluidle bruithet ongelukl'accidenternstiggravehet eindela fingeen enkelaucun