Frans

aussi
Click the card to flip 👆
1 / 77
Terms in this set (77)
en résumésamengevatenfinkortomfinalementten slottele buthet doelobjectifdoelà condition queop voorwaarde datpar conséquentals gevolgrésultatresultaatc'est pour cela quehet is daarom datc'est pourquoihet is daaromcarwantparce queomdatpour queopdatsurtoutvooral (als wordt gevraagd naar 'belangrijkste reden')à partir devanafaujourd'huivandaag de dagautrefoisvroegeravantvoorheend'abordeerstdepuissindsdésormaisvoortaanensuitevervolgenset puisen toenjusqu'à ce quetotdatmaintenantnupuistoen, daarna, vervolgenstoujoursaltijdtout à coupplotselingtout de suitemeteenparfoissomssouventvaakbien quehoewelcependantdesalniettemin, echtercontrairementin tegenstelling totd'ailleurstrouwensen revanchedaarentegenmaismaarmême sizelfs alsorwelnu (als in: welnu, dat is niet zo)paradoxetegenstellingpourtanttochquand mêmetochsinonzo nietà tout prixtot elke prijstropte veelsurtoutvooralle/la plushet meestpar excellencebij uitstekde moins en moinsminder en minderde plus en plusmeer en meern'ont cessé dezijn niet gestopt metpas mal debest veelloin deverre vanne queslechts, alleen maarne ... guèrenauwelijkspeuweinigsouventvaakdavantagevooralparfoissomssanszonderainsialdus/zo (na ainsi komt vaak een voorbeeld)ne pasnietne jamaisnooitne riennietsne pas encorenog nietne plusniet meerpersonne neniemand