Wind mee - thema 7 Op reis door Nederland

prachtig
Click the card to flip 👆
1 / 72
Terms in this set (72)
het zadel (zadels)马鞍,自行车座垫de band (banden)车胎het stuur (sturen)方向盘,自行车把手de bagagedrager (begagedragers)行李架het kinderzitje (kinderzitjes)儿童座椅de trapper (trappers)踏板de roltrap (roltrappen)自动手扶梯de kiosk (kiosken)售货亭het spoor (sporen)轨道;线索,痕迹het perron (perrons)月台,站台het kenteken (kentekens, kentekenen)车牌de handrem (handremmen)手刹de ruitenwisser (ruitenwissers)雨刷de koppeling (koppelingen)离合器de achteruitkijkspiegel (achteruitkijkspiegels)后视镜de gordel (gordels)安全带de lamp (lampen)灯;车灯de rem (remmen)刹车het gaspedaal (gaspedalen)油门踏板de richtingaanwijzer (richtingaanwijzers)方向指向器schakelen (schakelde, heeft geschakeld)换档de bezine汽油tanken (tankte, heeft getankt)加油de uitlaat (uitlaten)排气管de koffer (koffers)行李箱het vliegtuig (vliegtuigen)飞机het vliegticket (vliegtickets)机票de luchthaven (luchthavens)机场het vliegveld (de vliegvelden)机场de douane (douanen)海关belastingvrij免税的openbaar公共的het vervoer交通,运输de scanauto (scanauto's)车牌扫描仪verschijnen (verscheen, is verschenen)出现het bedrag (bedragen)金额accepteren (accepteerde, heeft geaccepteerd)接受kiezen (koos, heeft gekozen)选择het betaalbewijs (betaalbewijzen)付款证明de rotonde (rotondes, rotonden)环岛het kruispunt (kruispunten)十字路口het zebrapad (zebrapaden)斑马线de stoep (stoepen)人行道de haaientanden注意前方路面状况标记,减速标记het ongeluk (ongelukken)事故linksaf左拐rechtdoor直走rechtsaf右拐de snelheid (snelheden)速度maximaal最多的,最大的de voetganger (voetgangers)行人de voorrang优先权het woonerf (woonerven)住宅区de provincie (provincies)de hoofdstad (hoofdsteden)首都,省会de inwoner (inwoners)居民dichtbevolkt人口密集的grenzen (grensde, heeft gegrensd)接壤de heuvel (heuvels)小山丘de rondvaart (rondvaarten)坐船环游de regering (regeringen)统治政府langs沿着

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.