Catogorieën Verkeersborden

Snelheidsborden
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
Informatieborden(L) waar en hoeveel rijstroken er zijn, richting rijstrook of rijstrook eindigt, of doodloopt, lof tunnel nadert etcmatrixbord verdrijfpijlgeeft een voorwaarschuwing voor een rood kruis, deze rijstrook gaat straks dichtmatrixbord rood kruisde rijstrook is gesloten, je mag niet op deze rijstrook rijdenmatrixbord groene pijlde rijstrook is openverkeerstekens zijn?verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek.werkingsgebiedmeestal verkeersborden hele breedte, verbod parkeren stilstaan=kant van de weg, boven verkeersbord 'zone'= hele gebied als zoneonderbordenonder verkeersborden, wanneer het bord geldt en welke groep juist el of niet. alleen symbool=geldt voor alleen die categorie maar 'uitgezonderd' erbij dan juist nietdit onderbord geeft aan dathet bord pas over 500 m van kracht isdit onderbord geeft aandat het verkeersbord voor de komende 500 m van toepassing isRijgedrag bij verkeersborden, je gaat na :-voor wie het verkeersteken geldt, wat het aanduidt, wat je erna kunt verwachten, welk rijgedrag erbij past, waarvoor het waarschuwttijdelijke verkeersbordenop een weg 2 maximumsnelheden zijn aangegeven, geldt altijd laagste snelheid.