Structuurwoorden

dus
Mijn man is ziek, dus ik moet hem verzorgen.
Click the card to flip 👆
1 / 54
Terms in this set (54)
hoewel Hoewel een kat een vleeseter is, eet kat Minoes ook aardappelen en tomaat.rağmen Bir kedi et yiyen olmasına rağmen, kedi Minoları da patates ve domates yiyor.Indien Indien u te laat bent voor het consult, moet u een afspraak maken.Eğer Konsültasyona geç kalırsanız, randevu almanız gerekir.Mits Oscar komt bij me langs, mits hij tijd heeft.Sağlanan, Şartıyla Vakti varsa Oscar beni görmeye gelecek.Naarmate je langer traint, wordt je conditie beter.Olarak daha uzun çalışırsan, daha iyi bir şekle girersin.Nadat hij met de dokter gesproken had, wist hij meer over zijn ziekte.Doktorla konuştuktan sonra hastalığı hakkında daha çok şey biliyordu.Nu hij zijn rijbewijs heeft, mag hij in de auto van zijn ouders rijden.Artık ehliyeti olduğuna göre ailesinin arabasını kullanabilir.of Ik weet niet zeker of het feestje bij Lisa thuis is.of Partinin Lisa'nın evinde olduğundan emin değilim.ofschoon Er zullen 50 gasten komen ofschoon de zaal eigenlijk te klein is.olmasına rağmen,rağmen Oda aslında çok küçük olmasına rağmen 50 misafir olacak.omdat Ik wil Duits leren omdat ik een paar jaar in Duitsland ga werken .çünkü Almanca öğrenmek istiyorum çünkü birkaç yıl Almanya'da çalışacağım.Opdat De minister wil de kilometerheffing op de snelweg invoeren,opdat de files zullen verminderen.Böylece Bakan, trafik sıkışıklığının azalması için karayolunda kilometre ücretinin getirilmesini istiyor.Sinds Sinds we in Brabant wonen, spreken we onze vrienden in Groningen te weinig.Dan beri Brabant'ta yaşadığımız için Groningen'deki arkadaşlarımızla yeterince konuşmuyoruz.Tenzij Ik neem pizza's mee vanavond, tenzij jij liever zelf wilt koken.Olmadıkça Kendin için yemek yapmayı tercih etmezsen bu gece pizza getireceğim.Terwijl Terwijl ze elkaar kusten, sneeuwde het buiten romantisch.iken Öpüşürken dışarıda romantik bir şekilde kar yağdı.Toen Ik schrok ontzettend toen ik de resultaten van het onderzoek las.Ne zaman Soruşturmanın sonuçlarını okuduğumda şok oldum.Totdat Totdat hij zelf Frans kon spreken, vroeg hij altijd aan anderen of ze voor hem wilden vertalen.A kadar Kendisi Fransızca konuşabilene kadar, her zaman başkalarından onun için tercüme etmelerini istedi.Voordat Voordat we met de auto vertrekken, pakken we onze spullen in.Önce Arabayla gitmeden önce eşyalarımızı topluyoruz.Wanneer Wanneer Thijs geen geld heeft, eet hij altijd bij zijn vrienden.Ne zaman Thijs'in parası olmadığı zaman hep arkadaşlarıyla yer.Zodat pieter koopt een autootje voor zijn vrouw zodat ze nooit meer hoeft te lopen.Böylece Pieter karısı için bir araba satın alır, böylece bir daha asla yürümek zorunda kalmaz.zodra Ik bel je zodra ik de cijfers weet.Maz,mez Numaraları alır almaz seni ararım.zolang Zolang de lasagne nog in de oven staat, drinken wij alvast een aperitiefje.sürece,ken Lazanya hala fırında olduğu sürece, zaten bir aperatifimiz var.vraagwoord Weet u waar ik het station kan vinden? Ik heb geen idee waarom Klaas te laat is. Zij kan je precies vertellen wie hier alles van computers weet.Soru kelimesi İstasyonu nerede bulabileceğimi biliyor musun? Klaas'ın neden geç kaldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Burada bilgisayarlar hakkında her şeyi tam olarak kimin bildiğini size söyleyebilir.adverbia met inversie bovendien Ik ga niet mee. Ik ben moe en bovendien heb ik geen tijd.ters çevirmeli zarflar Dahası,ayrıca Gitmiyorum. Yorgunum ve ayrıca zamanım yok.Daardoor Ik stond in de file. Daardoor kwam ik te laat.Sonuç olarak,bu yüzden,bu nedenle Trafikte sıkışıp kaldım. Bu yüzden geç kaldım.daarna De hond eet eerst zijn vlees op en daarna drinkt hij zijn water bakje leeg.sonra Köpek önce etini yer, sonra su kabını içer.daarom Hans heeft een Fins vriendinnetje. Daarom wil hij Fins leren.bu nedenle,bu yüzden Hans'ın Finlandiyalı bir kız arkadaşı var. Bu yüzden Fince öğrenmek istiyor.daarvoor Wendy woont nu in Namibië. Daarvoor woonde ze in Marroko.Ondan önce, önce Wendy şimdi Namibya'da yaşıyor. Ondan önce Fas'ta yaşadı.desondanks Ik ben vegetariër. Desondanks eet ik met Kerstmis een stukje konijn.yine de, buna rağmen Ben vejeteryanım. Yine de Noel için bir parça tavşan yerim.sindsdien Frans heeft een nieuwe vriendin. Sindsdien heeft hij geen tijd meer voor zijn vrienden.dan beri, O zamandan beri Frans'ın yeni bir kız arkadaşı var. O zamandan beri arkadaşlarına ayıracak zamanı kalmadı.Tocht Het is al 2.00 uur en we zijn moe. Toch bestellen we nog een biertje.Hala,yine de Saat 2: 00 oldu ve yorulduk. Hala bira ısmarlıyoruz.Toen Ze speelden lang in de tuin en toen hadden ze ineens geen zin meer.Sonra , Uzun bir süre bahçede oynadılar ve sonra birdenbire artık eskisi gibi hissetmediler.vervolgens We lezen eerst een stukje uit de Bijbel en vervolgens analyseren we die passage.sonra,devamında Önce İncil'den bir pasajı okuyoruz ve sonra bu pasajı analiz ediyoruz.ook al / al De dj is erg moe, ook al / al is hij gisteren vroeg naar bed gegaan.rağmen,çoktan,zatenintussen / ondertussen Tanja kookt en intussen / ondertussen ruimt haar kamer op.bu arada / bu arada Tanja yemek yapar ve bu arada / bu arada odasını temizler.adverbia /conjuncties met een hoofdzin Kortom, we moeten gauw actie ondernemen.zarflar / ana cümle ile bağlaçlar Kısacası hızlı hareket etmeliyiz.of Het concert was nauwelijks afgelopen of de mensen liepen de zaal al uit.veya İnsanlar salondan çıkarken konser zar zor bitmişti.Ook al/al Ook al / Al is de dj gisteren vroeg naar bed gegaan, hij is toch er moe. Ook al / Al is de dj gisteren vroeg naar bed gegaan, toch is hij en moe.Gerçi, yine de Dj dün erken yatmasına rağmen hala yorgun. Dj dün erken yatmasına rağmen hala yorgun.preposities dankzij Dankzij mijn dikke jas heb ik het nooit koud.edatlar sayesinde Kalın paltom sayesinde asla üşümem.Door Door die lange speeches duurde de avond eindeloos.Vasıtasıyla,Tarafından Bu uzun konuşmalar nedeniyle gece hiç durmadan devam etti.na Na de koffiepauze gaan we door met de luisteroefening.sonra Kahve molasından sonra dinleme alıştırmasına devam ediyoruz.Ondanks Ondanks de harde storm gaat de minister toch op de fiets.Rağmen Fırtınaya rağmen, bakan hala bisikletine biniyor.sinds Neef Jim heeft sinds een week een nieuw brommertje.o zamandan beri Kuzen Jim'in bir haftadan beri yeni bir motosikleti var.Tijdens Tijdens de vakantie is er bij ons ingebroken.sırasında,ken Tatildeyken evimize zorla girildi.tot Het weekend duurt tot maandag.a kadar Hafta sonu pazartesiye kadar sürer.vanwege Hij draagt een bril vanwege zijn slechte ogen.yüzünden, nedeniyle Görme bozukluğu nedeniyle gözlük takıyor.