Section F (AIM)

apprend
Click the card to flip 👆
1 / 58
Terms in this set (58)
prêteklaar (vrouwelijk)quelqu'uniemandseszijn/haar (meervoud)tellementzonotreons/onze (enkelvoud)foiskeer, maalavantvoor, vroegersalle de classeklaslokaalresteblijftécoleschoollivreboekje vaisik gadifférentverschillend, anders (mannelijk)différenteverschillend, anders (vrouwelijk)jeuspelun peueen beetjepremiereerste (mannelijk)premièreeerste (vrouwelijk)s'il vous plaîtalstublieftgroupegroepqueuerij mensen, staartêtrezijn (werkwoord)écouteluistertcherchezoekttrouvégevondenquestionvraagquelquesommigeparbijpar exemplebijvoorbeeldpointpuntpeut-êtremisschiencompteteltnombreaantal, getalonzeelfdouzetwaalftreizedertienquatorzeveertienquinzevijftienseizezestiendix-septzeventiendix-huitachttiendix-neufnegentienvingttwintigtrentedertigquaranteveertigcinquantevijftigsoixantezestigcombien dehoeveel