Section G (AIM)

télévision
Click the card to flip 👆
1 / 47
Terms in this set (47)
frèrebroersoeurzusactivitéactiviteitlignelijnsousondersouligneonderstreeptcorrectementcorrect, juistlettrelettermajusculehoofdletterminusculekleine lettercontinuegaat doorcorrectcorrect (mannelijk)correctecorrect (vrouwelijk)sontzijn (zij zijn)copiekopieertapostropheapsotrofphrasezinméchantgemeen, onaardig (mannelijk)méchantegemeen, onaardig (vrouwelijk)semaineweektrait d'unionkoppeltekenmangeeetdevantvoor (plaats)derrièreachter (plaats)chansonliedjechantezingtpeurbangdisque compactCDlecteur de disque compactcd-speleradoreis dol opdemandevraagtrencontreontmoetpartoutoveralidéeideemeilleur(e)bestefontdoen, makenilszij (mannelijk meervoud)