Bio H5 woorden

Wortels
Click the card to flip 👆
1 / 47
Terms in this set (47)
Celwandstevige laag om de cel. Bestaat uit een taaie, vezelige stofCelmembraanvlies dat om het cytoplasma van een cel ligt./ Regelt welke stoffen de cel in- en uitgaanCytoplasmaEen stroperige vloeistof. Er liggen de celkern en bladgroenkorrelsCelkernRegelt alles wat er in de cel gebeurtvacuoleeen blaasje in het midden van een cel volgepompt met water. Daardoor is de cel stevigBladgroenkorrelsgroene bolletjes in het cytoplasma van een plantencel die planten hun groene kleur geven; in de bladgroenkorrels vindt de fotosynthese plaats(maken voedingsstoffen voor de plant)Kruidachtige plantenplanten die water nodig hebben voor de stevigheid. Het water komt in de vacuole. Het drukt tegen de celwand en de cel wordt stevigHoutachtige plantenplanten waarbij houtstof voor de stevigheid zorgtWortelharendunne uitsteeksels aan de wortels waarmee de plant water en opgeloste stoffen (mineralen) opneemtVatenDunne kanaaltjes waardoor water en opgeloste stoffen in de plant vervoerd wordenHoutvatenVervoeren water en mineralen van de wortels via de stengels naar de bladerenBastvatenkanaaltjes in de plant; hierdoor stroomt het water met voedingsstoffen vanuit de bladeren naar de bloemen en de wortelsVaatbundeleen groepje vaten bij elkaarHuidmondjeskleine openingen in het blad; hierdoor verdampt water, verdwijnt zuurstof uit het blad en komt koolstofdioxide in het bladScheurlaaglaagje tussen boom en bladsteel, waardoor er in de herfst minder water en mineralen bij de bladeren komen. De bladeren worden bruin en breekbaarKurklaagLaagje dat ontstaat op de plaats waar blad is afgevallen en dat beschermt tegen waterverlies en binnendringende ziekteverwekkers.BladlittekensPlaats met kurklaagje, waar het blad heeft vastgezeten aan de plant.Zadenuit zaden groeien planten; zitten in een vruchtVruchtenontstaat bij planten na de bevruchting uit het vruchtbeginsel; in de vrucht zitten de zadenZaadhuidBuitenste laag van een zaadje van een plant; beschermt de kiem en zaadlobben.ZaadlobbenDe eerste blaadjes die boven de grond komenKiemhele jonge plantje dat binnenin een zaadje zit. Stengeltje/worteltje/blaadjesOntkiemenhet groeien van een nieuw plantje uit een zaadje 1. Zaadhuid neemt water op 2. Zaadlobben opzwellen(in volume toenemen. Knapt de zaadhuid open 3. Het worteltje komt naar buiten 4. Daarna stengel en de blaadjesGroeiHet groter en zwaarder worden van een organisme. Bij een plant door celdeling en celgroei.Celdelinghet splitsen van een cel in twee nieuwe cellenGroeipuntenuiterste topjes van stengels en wortels; hier maakt de plant nieuwe cellen aanCelgroeiBij planten nemen pas gedeelde cellen water op, waardoor de cel groeit.Lengtegroeide stengel en het worteltje worden langer doordat een cel groeit door water, nadat ie door celdeling in twee is gesplitst en is ontwikkeld door groeiOntwikkelingveranderingen in de bouw van een organisme; nieuwe delen krijgenEindknopeen knop aan het einde van de tak, waaruit boomtakken langer wordenUitlopenAls in de lente een nieuw stuk tak uit een eindknop groeit.ZijknoppenKnoppen aan de takken, waaruit nieuwe zijtakken groeien.Knopschubbenschubben die om een knop zitten en de knop beschermen. Vallen af als een knop uitlooptRinglittekenringvormig litteken op een tak, op de plek waar de knopschubben van een eindknop zijn afgevallen; het stukje tak tussen twee ringlittekens is een jaarGroeilaagjehier ontstaan in de stam in het voorjaar en zomer nieuwe houtcellen die de stam dikker maaktJaarringlaagje houtcellen dat in een jaar wordt gevormddiktegroeigroei van de stam en takken van bomen in de dikte

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.