Vragenspel van Chambers (C)

Get a hint
Geen beurt voor jou. Luister naar de anderen en wacht 1 beurt.
Click the card to flip 👆
1 / 13
1 / 13
Terms in this set (13)
Geen beurt voor jou. Luister naar de anderen en wacht 1 beurt.
Doet een van de personages je denken aan iemand die je kent?
Welke illustratie sprak jou het meeste aan?
Waar speelt het verhaal zich af? Op één plek of op verschillende plekken?
Is de plaats waar het verhaal zich afspeelt van belang? Zou het net zo goed of beter op een andere plaats kunnen spelen?
Wat vind je van de kaft van het boek?
Welk personage boeit jou het meest? De hoofdpersoon of juist iemand anders?
Wie is de belangrijkste persoon in het verhaal?
Zijn er veel lange zinnen in het verhaal?
Wat weet je van de schrijver?
Is het verhaal een herinnering? Waarom denk je dat?
Welke personages spreken jou niet aan?
In welke tijd speelt het verhaal zich af? Wees specifiek.
Hoe lang duurt het verhaal?
Wordt het verhaal chronologisch verteld?
Wie vertelt het verhaal?
Herken je iets in dit verhaal uit andere boeken of verhalen?
Is het boek uit een boekenreeks? Zo niet, i welk genre past dit boek?
Welke kenmerken horen typisch bij hoe deze tekst is geschreven?
Toen je het boek voor het eerst zag, herkende je toen de naam van de schrijver?
Als de schrijver op bezoek was, wat zou je dan aan hem vragen?
Welk cijfer zou je dit boek geven? Leg je antwoord uit.
Voor wie is dit boek geschikt? Waarom denk je dat?
Wat zou je aan het boek willen aanpassen?
Hoe lang heb je over het lezen van het boek gedaan?
Zou je het vervolg op het verhaal willen lezen?