MAVO 4 Deel 2

to be addicted to
Click the card to flip 👆
1 / 44
Terms in this set (44)
adolescencepuberteitadolescenttieneradultvolwasseneadvancedgevorderdadvantagevoordeeladversarytegenstanderto affectvan invloed zijn op; treffen, rakenaffectiongenegenheid, liefdeto affordzich veroorloven, zich permitterenafter allper slot van rekeningageleeftijdof age, under agemeerderjarig, minderjarigto agree withinstemmen met, het eens zijn metaheadvooruitto aim(zich) richten op, van plan zijnallybondgenootto amazeverbazen, verwonderenamazementverbazing, verwonderingamounthoeveelheid, bedragto amount toneerkomen opancestorvoorouderancientheel oudto angerboos makenangerboosheid, woedeto announceaankondigenannouncementaankondiging, mededelingto annoyirriterenannoyanceergernis, irritatieannualjaarlijksanxiousbezorgd, angstiganxietybezorgdheid, angstto apologisezich verontschuldigen, excuses aanbiedenapologyexcuus, verontschuldigingapparentogenschijnlijk, schijnbaar; blijkbaar