Mavo 4 deel 3

to appeal to
Click the card to flip 👆
1 / 40
Terms in this set (40)
to approachbenaderen, aanpakkenapproachbenaderingto approvegoedkeurenapprovalgoedkeuringarbitrarywillekeurigareagebied, terreinto argueruzie maken; bewerenargumentruzie, meningsverschilas forwat betreftto assertverklaren, bewerenassertionbewering, verklaringto assessbeoordelen; bepalenassessmentbeoordelingto assumeaannemen, veronderstellen, ervan uitgaanassumptionveronderstelling, aannameto attach tohechten aanattachmentbijlageto attackaanvallenattackaanvalto attemptproberenattemptpogingto attendaanwezig zijn bij, bijwonenattendanceaanwezigheidattitudehouding, mentaliteitto attractaantrekkenattractionattractie, bezienswaardigheid; aantrekkingskrachtaudiencepubliek, toehoordersavailablebeschikbaaravailabilitybeschikbaarheidaveragegemiddeld, doorsnee