MAVO 4 DEEL 3

to appeal to
Click the card to flip 👆
1 / 396
Terms in this set (396)
to approvegoedkeurenapprovalgoedkeuringarbitrarywillekeurigareagebied, terreinto argueredeneren, beweren; ruzie hebbenargumentruzie, meningsverschilas forwat betreftto assertverklaren, bewerenassertionbewering, verklaringto assumeaannemen, ervan uitgaan; op zich nemenassumptionaanname, veronderstellingto attach tohechten aanattachmentbijlageto attackaanvallenattackaanvalto attemptproberen, pogenattemptpogingto attendaanwezig zijn bijattendanceopkomstatticzolder, zolderkamerattitudehouding, mentaliteitto attractaantrekkenattractionattractie, bezienswaardigheidaudiencepubliek, toehoordersavailablebeschikbaaravailabilitybeschikbaarheidaveragegemiddeld, doorsneeto botherlastig vallen; de moeite nemento bother about/withzich druk maken omto brakeremmenbrakerembrandmerkbrand-newgloednieuwto breathademenbreathadembriefkortbrighthelder; slimbrokeblut; faillietbrutalbruut, wreedburglarinbrekerto burybegravenburialbegrafeniscontent, contentsinhoudcontestwedstrijdto continuedoorgaan (met)continuationvoortzettingcontinualaanhoudendcontinuousvoortdurendto contradicttegensprekencontradictiontegenstrijdigheidto contributebijdragencontributionbijdrageto controlbeheren; besturencontrolcontroleconvenientgemakkelijk, comfortabelconveniencegemak, comfortconventnonnenkloosterto convictveroordelenconvictveroordeeldeconvictionveroordeling; overtuigingto convinceovertuigento cope (with)zich weten te redden; aankunnencorekerncoronationkroningcouncil(gemeent)raadto counttellen, berkenencountertoonbank, baliecountrysideplattelandcoursecursus; baan, loopcourt(gerechts)hofto createscheppen, creërencreationschepping, creatiecreatureschepsel, wezencrediblegeloofwaardigcredibilitygeloofwaardigheidcrewbemanning; ploegcriticcriticus, recensentcrucialessentieel, kritiekcruelwreedcrueltywreedheidto curegenezencurebehandeling, oplossingcurrent1) huidig, actueel 2) stroomcurrentlytegenwoordigto cursevloekencursevloekcustomerklantdisgustwalgingdisgustingwalgelijkdisobedienceongehoorzaamheidto displaytentoonstellen; (ver)tonendisplaytentoonstelling, schermto dispose ofuit de weg ruimen, wegdoendisposaldisputegeschil, twist, discussieto disruptverstorendisruptionontwrichting, verstoringdissatisfiedontevredendistanceafstanddistantverdistinctduidelijkto distinguishonderscheidendistinctiononderscheid, verschilto distractafleidendistractionafleidingto disturb(ver)storendisturbanceverstoringto divideverdelendivisionverdelingto divorcescheidendivorcescheidingdomestichuis, huiselijk; binnenlandsdoubtfultwijfelachtigdriving licencerijbewijsdriving testrijexamendue tote wijten aan, ten gevolge vandullsaai, dofdutyplicht; taakto dwellwonenexceptionaluitzonderlijk, buitengewoonto exchange(uit)wisselen, inruilenexchangeuitwisselenexcitingspannend, opwindendexcitementspanningexhausteduitgeputexhaustionuitputting, vermoeidheidto exhibittentoonstellenexhibitiontentoonstellingto existbestaanexistencehet bestaanto expanduitbreidenexpansionuitbreiding, groeiexpense: at the expense often koste vanexpenses(on)kostento experienceondervinden, ervarenexperienceervaringto exploituitbuitenexploitationuitbuitingto exploreverkennenexplorationverkenning, onderzoekexplorerontdekkingsreizigerto expose toblootstellen aanexposureblootstellingto extenduitbreidenextensionuitbreidingextinctuitgestorvenextinctionhet uitstervenextraordinarybijzonder, buitengewoonto fitpassento flourishgedijen, bloeienfluentvloeiendforcedwang; kracht; geweldto forcedwingenformervoormalig, ex-; eerstgenoemdefortunatefortuinlijk, gelukkigto foundoprichten, stichten; funderenfoundationstichting, basis, fundamentfreevrij; gratisto frightenangst/schrik aanjagenfrightangstto fuelvan brandstof voorzien; voedenfuelbrandstoffulfillingbevredigendin futurevoortaanin the futurein de toekomstto graduateafstuderen, een opleiding voltooiento grantgeven, toekennento take for grantedals vanzelfsprekend aannemento grasp(be)grijpengratefuldankbaargrave1) ernstig 2) grafgreeedygulzig, hebberiggreedhebzuchtgrown upvolwassento guessradenguiltschuldguiltyschuldighostagegijzelaarhostilevijandighostilityvijandigheidhugeenorm, geweldig (groot)human1) mens 2) menselijk, van de menshumanitymensheidhumblenederigto humiliatevernederenhumiliationvernederingto inquireinformereninquiryonderzoekto insistmet klem beweren, erop staan, volhoudeninsistencedringend verzoekinsteadin plaats daarvanto insultbeledigeninsultbeledigingin intendvan plan zijn; bedoelenintentionbedoeling, planinterestbelang; belangstelling; renteto inventbedenken, uitvindeninventionuitvindingto investigateonderzoekeninvestigationonderzoekto involve (in)met zich meebrengen, betrekken (bij)involvementbetrokkenheidissuekwestie, probleem; uitgave; nummer (van tijdschrift)to justifyrechtvaardigenjustificationrechtvaardigheidjuvenilejeugd-leisurevrije tijd, recreatielevelniveaulikelywaarschijnlijkto be likely to comewaarschijnlijk komenlimitgrensto limitbeperkenlitterafvallocalplaatstelijklunarmaan-lunaticgekmembershiplidmaatschapto mendreparerenmerelyalleen maar, enkel en alleenminor1) minder (belangrijk) 2) minderjarigeminorityminderheidmiserableellendigmiseryellendemodestbescheidenmodestybescheidenheidto monitortoezicht houden opmoodstemming, humeurmortalsterfelijkmortalitysterfte, sterftecijfermotoristautomobilistto multiplyvermenigvuldigenmultiplicationvermenigvuldigingmultitudemenigtemusculargespierdmusclespiermutualwederzijdsold-fashionedouderwetsopportunitykans, gelegenheidoppositetegenoveropposition1) tegenstand 2) tegenpartij, oppositieoptionkeuze (mogelijkheid)oralmondelingorphanweesout-datedouderwets, achterhaaldoverallover het geheel genomento overlookover het hoofd ziento ownbezitten, in eigendom hebbenownereigenaarownershipeigenaarschap, eigendomsrechtprogressvooruitgangprolongedlangdurigto promisebelovenpromisebelofteproportionatelyverhoudingsgewijsproportiongedeelteto proposeeen voorstel/- aanzoek doento prosecutegerechtelijk vervolgenprosecutionvervolgingprospectvooruitzichtto protectbeschermenprotectionbeschermingproud (of)trots (op)to provebewijzen; blijken (te zijn)proofbewijsto provideverschaffen, opleverenprovided thatop voorwaarde dat, mitspublic1) openbaar 2) publiekpublisheruitgeverpunwoordspelingto purchase(aan)kopenpurchaseaankooppurposedoelquestionnaireenquêteto quoteciterenquotationcitaatto research(wetenschappelijk) onderzoekenresearch(wetenschappelijk) onderzoekresearcheronderzoekerto resistweerstaan; zich verzettenresistanceweerstand, verzetresourceshulpbronnen; voorradento respondreageren, antwoordenresponsereactieresponsibleverantwoordelijkresponsibilityverantwoordelijkheidto restorerestaurerenrestorationherstelto restrictbeperkenrestrictionbeperkingto retirezich terugtrekken; met pensioen gaanretirementpensioento retreatzich terugtrekkenretreataftocht, terugtochtto revealonthullen, aan het licht brengenrevelationonthulling, openbaringto revengewrekenrevengewraakto reverseomdraaienreversetegendeelreversalommekeerto reviewrecenserenreviewrecensieto reviveweer tot leven brengenrevivalopwekkingto rewardbelonenrewardbeloningriotrel, oproerriskrisico, gevaarriskygevaarlijkrivalryrivaliteitrockrotsto rowroeien; ruziemakenrowruzie; rijrubbishrommel; onzinrudeonbeleefdto ruleheersenruleregelruralplattelands-rush hourspitsuurstomachmaag, buikto storeopslaan, bewarenstorewinkelto stressbenadrukkenstressnadruk, spanningstrictstrengstringreeks; touwtjeto struggleworstelen, vechtenstruggleworsteling, strijdsubjectonderwerpto subject toonderhevig aansubject toonderhevig aanto suffer (from)lijden (aan)sufficientvoldoendesuicidezelfmoordto suitpassen (bij)suitablepassend, geschiktsuperfluousoverbodigsuperstitiousbijgelovigsuperstitionbijgeloofto supplementaanvullensupplementbijlage, aanvullingsupplyvoorraadto supplyverschaffen, leverento support(onder)steunensupportsteunsurfaceoppervlaktesurgeonchirurgsurgerychirurgie; chirurgische ingreepto surroundomringensurroundingsomgevingto surviveoverlevensurvivaloverlevingsuspectverdacht(e)to suspectverdenken, vermoedensuspicionverdenking, argwaansuspiciousverdacht; wantrouwigto swallowslikkento switch (on/off)(aan/uit)schakelenswitchknop, schakelaartrailspoortreasureschatto treatbehandelentreatmentbehandelingtreatyverdragtribe(volks)stamtruancyspijbelentruantspijbelaarto trustvertrouwentrustvertrouwento turn outblijkento turn upkomen opdagen, verschijnenvalidgeldigto urgedringend verzoekenurgeneigingusenut, zin; gebruikvoluntaryvrijwilligto volunteerzich (als vrijwilliger) aanmeldenvolunteervrijwilligerto votestemmenvote(kies)stemvoucher(waarde)bonvulnerablekwetsbaarto witnessgetuigen van; getuige zijn vanwitnessgetuigeto worsenverslechterenworthwhilede moeite waard