Try the fastest way to create flashcards

College 8 - DGT

Get a hint
Arousal level bij BPD in vergelijking met 'normaal'
Click the card to flip 👆
1 / 6
1 / 6
Terms in this set (6)
Er zijn biologische verschillen in arousal (hogere baseline v arousal, meer tijd nodig om terug naar normaal te gaan en stijlen omhoog als er iets gebeurt) + gevoeligheid.
Er zijn ook sociale aspecten: Gedrag is aangeleerd. Als je geen goede manier leert om om te gaan met de situatie/emotie is kans op BPD groter.

"Patiënten hebben onvoldoende skills geleerd om emoties te reguleren".
DBT helpt om dit aan te leren.
Probleemgedrag (zoals destructief gedrag) is een manier van omgaan (coping). Is enige manier die ze weten om ermee om te gaan, enige mogelijkheid.

Destructief gedrag is dus uiting van te weinig skills, niet het gevolg van te weinig wilskracht of motivatie.

Cliënt moet leren om te gaan met emotionele stimuli. Ze moeten ook self-invalidation verminderen ('stop beving a drama queen'), ze moeten zichzelf accepteren. Want elke keer als je zoiets tegen jezelf zegt worden je emoties ook weer heftiger.
Ook belangrijk om client te leren omgaan met feit dat realiteit niet statisch is, dat het altijd verandert (dyalectisch)