woordenlijst Gefixt

fronsen
Click the card to flip 👆
1 / 40
Terms in this set (40)
ongeloofwaardigwat je niet kunt gelovenoproepuitnodiging om ergens aan mee te doeninstemmenhet met iets eens zijngereserveerdmet een afwachtende houdingde stilte verbrekenbeginnen te pratenvoorlopigtijdelijkwegwuivennegeren, doen alsof iets niet belangrijk ismotiefreden waarom je iets doetniet sporengeestelijk niet helemaal in orde zijnverbijsterdsprakeloos en in de war zijn doordat je heel erg verbaasd bentindringendnadrukkelijk, indruk makendaarzelentwijfelenstelligzekerverstommenstil wordensnauwenboos en kortaf pratenwankelenniet vast of stevig staannorsonvriendelijk, botzijdelingsvanaf de zijkantgrissensnel iets wegpakkennaar achteren deinzenvan schrik naar achteren gaantureningespannen naar iets kijkenspits (bn)puntigje ergens een voorstelling van makeniets voor je zien, je een beeld proberen te vormenachterdochtigals je iets of iemand niet vertrouwttenminstein ieder gevalinmiddelsondertusseniemand benaderennaar iemand toegaan en aansprekentergend langzaamirritant langzaamintuïtiefvanuit je gevoeltoog (in een café)bar, toonbank