1M H1 Jagers en boeren (1.1, 1.2 en 1.3)

archeoloog
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
akkerbouwplantaardig voedsel verbouwenjaartellingmanier waarop mensen jaren tellenlandbouwakkerbouw en veeteeltlandbouwrevolutieontstaan van de landbouwlandbouwsamenlevingsamenleving waarin mensen in dorpen leven van landbouwrevolutiegrote veranderingprehistorie(voorgeschiedenis, tijd van jagers en boeren) eerste periode: de tijd waaruit we geen geschreven bronnen hebben (tot 3000 v.C.)tijd van jagers en boeren(prehistorie) eerste tijdvak (tot 3000 v.C.)veeteeltfokken en houden van tamme dieren voor de landbouwwerktuigvoorwerp waarmee je iets doet of maaktaanzienwaardering, hoe belangrijk iemand wordt gevondencontinuïteitals iets niet of bijna niet verandertcultuurdenken en doen van een groep mensenhiernamaalsleven na de doodkenmerkend aspectspeciaal onderwerp van een tijdvakkunstiets moois makenmachtals je anderen kunt laten doen wat jij wiltnatuurgodsdienstgeloof waarbij natuurverschijnselen vereerd wordensociaalheeft te maken met mensen en groepen in de samenlevingverklaringuitleg waardoor iets gebeurt