Kijk op Nederland - Les 2

Term
1 / 28
de democratie
Click the card to flip 👆
Terms in this set (28)
de ministerszij voeren de wetten uit (uitvoeren = doen)de premierde minister-presidentstemmenkiezende Tweede KamerDeel van het parlement. Ze maken wetten, en ze controleren de regering.de burgemeesterhet hoofd van een gemeentede gemeenteEen gebied dat door burgemeester en wethouders wordt bestuurd. Soms een stad. Soms een paar kleine steden of dorpen samen.de gemeenteraadEen groep mensen die de baas is in een gemeente.de deelraadEen stukje van de gemeenteraad in een grote stad met veel stadsdelen.het dorpeen kleine plaats waar mensen wonende stadplaats waar veel mensen wonende vergaderingAls een groep mensen gaat overleggen (praten), bijvoorbeeld op het werk of in de regering.de voorzitterIemand die de leiding heeft van een vergadering. De voorzitter let bijvoorbeeld op de tijd.de partijEen groep mensen met dezelfde ideeën in de politiek.de Eerste KamerEen afdeling van het parlement. De senaat. Ze controleren nieuwe wetten.de provincieeen deel van het land met een eigen bestuurde Provinciale Statende regering van een provinciede commissaris van de koningVoorzitter van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.het rijkde Nederlandse overheid

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.