1M GWP begrippen 1.4, 2.2, 2.3 en 2.4

5.0 (1 review)
Ambacht
Click the card to flip 👆
1 / 40
Terms in this set (40)
Ambtenaariemand die werkt in dienst van een regeringArgumentgoede redenAristocratieregering van een groep aanzienlijke mensenBurgerinwoner van een staat met bepaalde rechtenDemocratie(volksregering) bestuur waarbij het volk beslistMonarchiestaat met een vorstOnafhankelijkals een staat of persoon over zichzelf beslistPolitiekheeft te maken met het bestuurTiranalleenheerser die onwettig de macht heeft gegrepenWetregel waaraan mensen zich moeten houdenBloeiendals het met iets heel goed gaatKlassiekzo goed dat het wordt nagedaanLegendewonderlijk verhaal, vaak over een heldMythegodenverhaalPriestergodsdienstig leiderReliëfbeeldhouwwerk op een vlakke ondergrondSageheldenverhaalSymmetrischals de linker- en rechterhelft elkaars spiegelbeeld zijnTempelgodsdienstig gebouwZuilstenen paalAanleidingdirecte oorzaakBondgenootmedestanderBuitenlandse politiekcontacten met andere statenConflictruzieFeitiets waarvan je aanneemt dat het werkelijk zo is of is gebeurdMotiefredenOfferiets wat iemand aan een goed geeftReligiegeloof, godsdienstRijkgebied met een regeringWapenstilstandafgesproken onderbreking van strijd