GWP 2.2 en 2.3 1 mavo

ambtenaar
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
bloeiendals het met iets heel goed gaatklassiekzo goed dat het wordt nagedaanlegendewonderlijk verhaal, vaak over een heldmythegodenverhaalpriestergodsdienstig leiderreliëfbeeldhouwwerk op een vlakke ondergrondsageheldenverhaalsymmetrischals de linker- en rechterhelft elkaars spiegelbeeld zijntempelgodsdienstig gebouwzuilstenen paal