Тест 8/ Стратегічний маркетинг/ Загальний 11.01.2023

1. Стратегія спеціаліста відноситься до маркетингової стратегії:
Click the card to flip 👆
1 / 7
Terms in this set (7)
1. Стратегія спеціаліста відноситься до маркетингової стратегії:
б) конкурентної (?)
2. Мінусами використання стратегії спеціаліста є:
б) фірми, які знову прийшли на ринок, можуть бути більш
вдосконаленими, а отже й більш ефективними технологіями (?)
3. Стратегія інтенсивного зростання фірми полягає:
а) в розширенні позиції на ринку за рахунок здійснення інноваційної політики та вдосконалення методів збуту/продажу
4. Стратегія інтеграційного зростання фірми складається:
в) в встановленні контролю над постачальниками, дистриб'юторами чи
конкурентами (?)
5. Один з видів конкурентних стратегій - це стратегія мешканця ніш. Інша назва цієї стратегії:
г) стратегія спеціалізації (?)
6. Стратегія відступу в матриці БКГ відповідає позиції:
в) "важкої дитини" (?)
7. Позиції "Зірки" в стратегічній матриці типу БКГ відповідає поєднанню:
в) сприятливої ринкової ситуації та високого потенціалу фірми (?)