Bijbel en Klassieken: Claes

Visioenen architeksten
Click the card to flip 👆
1 / 37
Terms in this set (37)
Grimsel architekstenboek jobGrimsel syntaxisboek Job: klagen en schuldGrimsel semantiekschuld en boetedoening (c/d ?)Vader van God architekstenMattheüs 3, Marcus 1, Lucas 1-3Vader van God syntaxisverloren jaren, Jezus die opgroeit en weer verschijntVader van God semantiek constructiefweer opbloeien van geloof in boekenVader van God semantiek destructiefdraak steken met verhaalOLB architekstenAeneis, OdysseeOLB syntaxisvrij vs. orthodox?OLB semantiekdestructief: bespotten van het Fries nationalisme en aanklacht tegen christelijk fundamentalismeFaëton architekstenmetamorfosen: lotgevallen van PhaetonFaëton syntaxisval van FaëtonFaëton semantiek constructiefrol van vader, wroeging versterken, rol van moeder, rouw versterkenFaëton semantiek destructiefproblematiseren schuld FaëtonGouden Ezel architekstenmetamorfosenGouden Ezel syntaxisgedaanteverwisseling in ezelGouden Ezel semantiekconstructief: moraal toevoegenPsyche architekstenmetamorfosePsyche syntaxiscoming of age verhaal, metamorfosenPsyche semantiekconstructief: toevoeging van seksuele voor diepgang begrip lezerThyestes architekstThyestesThyestes syntaxisThyestes, additieThyestes semantiekconstructief: toevoegen boodschap sartre, additieGrote Baggerboek architekstAeneisGrote Baggerboek syntaxisAeneas en Dido, schaar, kameel, kleuterGrote Baggerboek semantiek constructiefbeperkt tot Aeneis: versterken zelfbeeld psycholoog, versterken rol architekstGrote Baggerboek semantiek destructiefin mond van rotzak