Algemene termen/vragen Bijbel en Klassieken

Welke drie soorten teksten zijn er
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
Wat is orewoetlichamelijke reacties op de eenwording?Als wat wordt Jezus vaak gezienbemiddelaarWat waren de reacties op de reformatiede Barok en de ContrareformatieWaaraan draagt additie bij bij Goede Vrijdaghet inlevingsvermogenWaarom sloeg het werk van Belcampo niet echt aan in NLwe kenden het surrealisme niet, werd als echt opgevatWat is het thema van Ahaverus op den Grimselschuld en boetedoening = wanneer is het voldoendeWie spelen er een rol bij canonvorming van Klassiekenvertalers en docentenWaarom zijn er fasen in canonvormingomdat in elke tijd andere vertalers en docenten andere zaken belangrijk vonden en omdat er soms werken verloren zijn gegaanWat is mystificatiehet bewust misleiden van?Waarom kan Faëton ook wel psychologisch drama genoemd wordenhet weerspiegelt misschien de vader-zoonproblematiek tussen Joost en JoostWat is het discussiepunt in Faëtonwie heeft er de schuld/wie is de echte hoofdpersoon (met de meeste ontwikkeling of degene die valt)Waarom kreeg Brouwer veel kritiekzocht (seksuele) grens op door net niet op te schrijven, maar mensen vonden het juist op die manier opvallendWaarom is palaestra van belang?Haar naam betekent seksuele, zij leert Lucius de toverspreuk waardoor hij in een Ezel verandertWat zijn de sfinx, de kar en ... in PsycheintertekstemenWie had veel invloed op het werk van ClausArtaudWelke stroming ging tegen het classicisme inAvantgardeWaarom lag seneca niet voor de handstatisch, lange lappen tekst, kende zelf geen latijn, verdween in Nl enkel als schoolstofWat is de paradox in Het Grote Baggerboekde baggeraar is goed, de psychiater is slechtWat heeft de uitdrukking Kameel van het Dak te maken met intertekstualiteitHermans schreef mus, in bijbel is het God die voor alles redenen heeft