Wind mee | thema 5

de tuinbouw
Click the card to flip 👆
1 / 113
Terms in this set (113)
het industrieterrein (industrieterreinen)工业园区de robot (robots)机器人de lopende band (banden)传送带de fabriek (fabrieken)工厂de machine (machines)机器de handel贸易het transport运输de import (importen)进口de export (exporten)出口de vrachtwagen (vrachtwagens)货运卡车de container (containers)集装箱de luchthaven (luchthavens)机场de beurs (beurzen)证券交易所de haven (havens)港口zakelijk商业的de dienstverlening (dienstverleningen)服务业het reclamebureau (reclamebureaus)广告公司niet-commercieel非商业性的de timmerman (timmerlieden, timmerlui, timmermannen)木匠zagen (zaagde, heeft gezaagd)timmeren (timmerde, heeft getimmerd)做木工boren (boorde, heeft geboord)钻孔de zaag (zagen)锯子de hamer (hamers)锤子de spijker (spijkers)钉子de boor (boren)钻头de schroef (schroeven)螺丝de brandweer消防部blussen (bluste, heeft geblust)扑灭redden (redde, heeft gered)拯救de brandweerwagen (brandweerwagens)消防车de spuit (spuiten)消防水柱喷枪,针筒de slang (slangen)水管,蛇de ladder (ladders)梯子afstoffen (stofte af, heeft afgestoft)除尘de stofdoek (stofdoeken)抹布de emmer (emmers)水桶de zeem (zemen)麂皮抹布de naaister (naaisters)女裁缝(负责缝衣服)naaien (naaide, heeft genaaid)vermaken (vermaakte, heeft vermaakt)改衣服de naald (naalden)de draad (draden)线de stof (stoffen)布,布料de naaimachine (naaimachines)缝纫机de metselaar (metselaars)瓦匠metselen (metselde, heeft gemetseld)砌砖de betonmolen (betonmolens)混凝土搅拌机de baksteen (bakstenen)砖头de troffel (troffels)抹子,镘刀de schilder (schilders)漆匠,油画家schuren (schuurde, heeft geschuurd)砂光schilderen (schilderde, heeft geschilderd)画油画,刷漆het schuurpapier砂纸de kwast (kwasten)刷子de verf油漆föhnen (föhnde, heeft geföhnd)吹头发de wasbak (wasbakken)水池,水槽de schaar (scharen)剪刀de föhn (föhns)电吹风de thermometer (thermometers)体温计,温度计het verband (verbanden)纱布,绷带bewerken (bewerkte, heeft bewerkt)处理vervoeren (vervoerde, heeft vervoerd)运输de tractor (tractoren, tractors)拖拉机de kruiwagen (kruiwagens)独轮车het boeket (boeketten)一束花de boete (boetes, boeten)罚款vangen (ving, heeft gevangen)捕,逮住,接住plukken (plukte, heeft geplukt)采摘de stratenmaker (stratenmakers)铺路工人de struik (struiken)灌木,矮树snoeien (snoeide, heeft gesnoeid)修剪laden (laadde, heeft geladen)装载,装货de pallet (pallets)托盘lossen (loste, heeft gelost)卸载uitvoeren (voerde uit, heef uitgevoerd)执行;出口uitoefenen (oefende uit, heeft uitgeoefend)实践,做某个职业het werkrooster (werkroosters)工作作息表de leidinggevende (leidinggevenden)领导de cao (cao's)集体劳工合同de uitkering (uitkeringen)(如失业金, 病金)het brutoloon (brutolonen)税前工资het nettoloon (nettolonen)税后工资de AOW基本养老金de werkvergunning (werkvergunningen)工作许可het verlof (verloven)放假de mutatie (mutaties)变异,改动de bijstandsuitkering (bijstandsuitkeringen)救济金de proeftijd试用期de declaratie (declaraties)报销de loonheffing (loonheffingen)工资税de inhouding (inhoudingen)扣除的内容明细aanzetten (zette aan, heeft aangezet)开启uitzetten (zette uit, heeft uitgezet)关闭inloggen (logde in, heeft ingelogd)登录帐号uitloggen (logde uit, heeft uitgelogd)登出帐号opslaan (sloeg op, heeft opgeslagen)保存indienen (diende in, heeft ingediend)提交overwerken (werkte over, heeft overgewerkt)加班afmaken (maakte af, heeft afgemaakt)完成aanvragen (vroeg aan, heeft aangevraagd)申请inroosteren (roosterde in, heeft ingeroosterd)排班

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.