tekenen-aantekening woordjes

un face
Click the card to flip 👆
1 / 49
Terms in this set (49)
indirect lichthet licht dat via een voorwerp en niet rechtstreeks van een lichtbron komtMeelichtHet licht gaat met de kijker mee / de kant waar je naar kijkt / de lichtbron is achter jeTegenlichtDe lichtbron bevindt zich recht voor de beschouwer en schijnt tegen de kijkrichting in.ZijlichtLicht van opzij. De slagschaduwen vallen opzij en er ontstaan ook eigen schaduwen. Het geeft een ruimtelijk effect.strijklichtHet licht dat langs de dingen glijdt. Je ziet het oppervlak van voorwerpen heel goed. Bijvoorbeeld of het ruw of bobbelig is. De lichtbron is daarbij altijd laag ten opzichte van het oppervlak.SlagschaduwDe schaduw van een voorwerpEigenschaduwSchaduw op het voorwerp zelfkernschaduwHet donkerste gedeelte van een schaduw.halfschaduwovergang tussen donker en lichtImpressionismeeen kunststijl waarbij er goed wordt gekeken naar het lichtOrganische vormennatuurlijke vormen die bijna nooit recht zijn, maar wel gebogen, krom, vloeiend, grillig van vorm zijn.Geometrische vormenwiskundige vormencompositiehoe je iets op vlak neerzethorizontale compositieElementen staan horizontaal naast elkaar of het beeld vormt een horizontale lijn.Symmetrische compositieeen kunstwerk waarbij de twee helften spiegelbeeldig zijn geordenddriehoeks compositieEen denkbeeldige driehoek in een compositie die een harmonieuze voorstelling creëert.Diagonale compositieDe onderdelen van het beeld zijn voornamelijk geordend langs een diagonaal. Deze compositie suggereert beweging.asymmetrisch compositieniet symmetrischVerticale compositieeen kunstwerk waarbij de belangrijkste elementen van boven naar beneden zijn geordendoverall compositieEen compositie waarbij het hele beeldvlak is ingevuld met kleur en vorm. Geen bepaalde kleur, vorm of richting is er het belangrijkst.warme kleurenKleuren die als warm ervaren worden. Bijvoorbeeld: rood, oranje en geel.koude kleurenKleuren die als koud ervaren worden. Bijvoorbeeld: blauw, groen, grijs en paarsExpressionismekunstuiting waarbij het gevoel tot uitdrukking komt door middel van vorm, kleur, enzovoort. Vormen en kleuren wijken vaak af van de zichtbare werkelijkheid (schildert met gevoel)symbolische kleurenKleur die een bepaalde boodschap geeft. (trouwjurk wit)signaalkleuropvallende kleuren bij gevaar bijvoorbeeldschutkleurEen kleur die niet opvalt in de omgeving.decoratieve kleurenversierend, voor de sierpraktische kleurenfunctioneelkoud-warm contrasttegenstelling tussen koude en warme kleurenlicht-donker contrastTegenstelling tussen lichte en donkere kleuren. Zwart en wit vormen het grootste licht-donker contrastkleurengammaeen groepje met van 1 kleur verschillende tintencomplementair contrastHet kleurcontrast waarbij de kleuren die tegenover elkaar in de kleurencirkel staan, tegen elkaar worden geplaatst. Bijvoorbeeld: geel en paars, oranje en blauw of rood en groen. Deze kleuren versterken elkaar. Als je bijvoorbeeld rood en groen naast elkaar zet, lijkt het rood roder en het groen groener.simultaan contrastals een groot kleurvlak de kleur van een klein kleurvlak beïnvloedlijnperspectiefRuimtesuggestie volgens een wiskundige methode met behulp van lijnen die naar een of meer vluchtpunten op de horizon lopen.Plansstukjes achter elkaar zetten/overlappingAfsnijdingEen beeldelement wordt door een kader of de rand van het papier afgesneden en valt 'buiten beeld'.clair-obscurEen sterk licht/donker contrast vaak toegepast om een dramatisch effect te bereikenRepoussoirals je vooraan een grote vormplaats plaatstCentraal compositiede aandacht van de beschouwer wordt naar het midden getrokken, de belangrijkste vorm zit in het midden van het beeldvlak

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.