Бренд-менеджмент (Розділ 1) 25.01.2023

Керовавний бренд - це:
Click the card to flip 👆
1 / 3
Terms in this set (3)
Керовавний бренд - це:
_____ бренд, навпаки, демонструє переваги товару, виділяє його із загальної маси у вигідному положенні і сприяє його запам'ятовуванню
Бренд - це:
певний символ (як правило, візуальний або/і звуковий), який є для споживача джерелом концентрованої інформації і/або стійким емоційним імпульсом, які змушують його робити вибір на користь товару, що пропонується під цим брендом, забезпечує створення додаткової вартості та посилює ринкові позиції фірми- власника бренду
А. Елвундом:
Модель ДНК бренду, запропонована _____