Try the fastest way to create flashcards

Hangarau Matihiko: Ngā kupu hou o te marau

5.0 (1 review)
Get a hint
Raupapanga
Click the card to flip 👆
1 / 25
1 / 25

Students also viewed

Terms in this set (25)
Raupapanga
Hātepe Patuiro
Ngohe Mātiti
Tāuru
Kawekawe
Tāputa
Rokiroki
Kia takatū ā Matihiko
Kaiwhakamātautau
Karetao
Kaipapatono
Kaituhiwaehere
Ngohe momotu