Only $0.99/month

Tworzenie dopełniacza (dodanie 's do rzeczownika)