Only $0.99/month

Stopniowanie przymiotników - STOPNIEŃ NAJWYŻSZY