Examen Oral

Czy myślisz, że trudno jest wymówić "r"
Click the card to flip 👆
1 / 94
Terms in this set (94)
Dobrze Ci idzie uprawianie sportu?¿Te va bien HACER DEPORTE?Kiedy się nudzisz?¿Cuando te abuRRes?Co nowego zaczynasz w przyszłym tygodniu?¿Que actividad NUEVA empiezas la semana QUE viene?Czy wstajedz wcześniej w poniedziałki?¿Te despiertas MÁS temprano los lunes?Często gubisz długopisy?¿Pierdes LOS bolÍgrafos mucho?Co kupiujesz kiedy chcesz zrobić obiad dla twojej rodziny?¿Qué COMPRAS cuando quieres hacer comida para tu familia?Czy kiedykolwiek oblałeś jakiś przedmiot ( w szkole)?¿Has suspendido ALGUNA asignatura alguna vez?Odkryłeś coś kiedyś w swoim życiu?¿Has descubierto algo alguna vez en tu vida?Czym nudzisz się na uniwersytecie?¿Con qué te aburres en la universidad?Zdaleś wszystkie egzaminy w tym semestrze?¿Has aprobado todos LOS exÁmenes este semestre?Czy zapamiętałeś wszystkie słowa z lekcji hiszpańskiego?¿Te has ACORDADO DE todAs las pAlabras de TU clase de español?O ktorej godzinie zwykle się budzisz?¿A qué hora te despiertas normalmente?Zgubiłes sie kiedyś w lesie?¿Te has perdido alguna vez en el bosque?Czy jesteś zestresowana przed egzaminem?¿ESTÁS estresada ANTES DE un examen?Poznałeś kogoś w tym roku na twoim uniwersytecie?¿has conocido A ALGUIEN NUEVO este año en tu universidad?Ile tekstów przetłumaczyłes w tym semestrze?¿CuÁntos textos has traducido este semestre?Czy niedaleko twojego uniwersytetu znajdują się sklepy?¿Hay tiendas cerca de tu universidad?Co uwielbiasz robić po zajęciach z hiszpańskiego?¿Qué te encanta hacer despues las clases de español?Znasz wszystkie imiona osób z twoich zajęć hiszpanskiego?¿Te sabes todos nombres de personas de tu clase de español?Jak wolisz zapamiętywać nowe słówka?¿Cómo MEMORIZAS las palabras nuevas?Czytałeś coś po hiszpańsku w tym tygodniu¿TE has leído algo en español esta semana?Chcesz zapisać się na kursy języka rosyjskiego?¿Quieres APUNTARTE a UN curso de IDIOMA RUSO?Lubisz iść do łóżka zbyt rano?¿Te gusta acostarTE demasiado temprano?Lubisz się poruszać czy preferujesz leżeć?¿Te gusta moverTE o te prefierES estar SENTADO?Lubisz gubić się i szukać odpowiedzi w swoim życiu?¿Te gusta PERDERTE en tu vida y buscar soluciones?Miałeś egzamin w tym miesiącu?¿Has hecho ALGÚN examen ESTE mes?Tłumaczyłeś kiedyś teksty z języka rosyjskiego?¿Has traducido UN texto de ruSo alguna vez?Musisz dużo się uczyć?¿Tienes que estudiar mucho?Czy ty lubisz swoich kompanierów?¿A ti te CAEN BIEN tus compañeros?Co możesz mi polecać żeby lepiej rozumieć język hiszpański?¿Qué ME recomiendas para entender EL español mejor?Interesują cię zwierzęta?¿Te INTERESAN los animales?Ktore słówka lubisz powtarzać najbardzij?¿QUÉ palabras te GUSTA repasar MÁS?Uczyłeś się innych języków w tym roku?¿Has ESTUDIADO otrOs idiomas en este año?Uczysz się hiszpańskiego każdego dnia?¿ESTUDIAS español todos los días?Bierzesz udział w festiwalu filmów hiszpańskich?¿Asistes a festivalEs de películas españolas?Co mogę zrobić, kiedy nudzę się podczas biegania?¿Que puedo hacer(,) cuando me aburro MIENTRAS CORRO?Jeśli masz problem z uczeniem wielu słów, co robisz aby je zapamiętać?¿Si tú tienes problemas PARA aprender muchos verbos, que HACES PARA RECORDARLOS?Rozumiesz więcej, kiedy ruszasz ciałem i rękami dla wyobrażenia sobie rzeczy?¿Entiendes más cuando MUEVES el cuerpo y LAS manos para imaginar las cosas?Przed pójściem spać myślisz o rzeczach, które musisz przygotować na następne zajęcia?¿Antes DE IRTE a dormir (TÚ) piensas EN cosas que tienes preparar para LAS próximas clases?Śpisz dobrze po egzaminach?¿(TE) duermes bien después de LOS exámenes?Wolisz zacząć się uczyć po zajęciach, czy robisz to przed snem?¿PREFIERES empezar a ESTUDIAR después de las clases o LO HACES antes DE dormir?O której godzinie zazwyczaj budzisz się, aby iść do szkoły?¿A qué hora normalmente te despiertas para ir a LA FACULTAD?Jesteś zgubiony w Twoim uczeniu się, kiedy musisz zrobić za dużo rzeczy na jutrzejsze zajęcia?¿EstÁs perdido en tu aprendizaje, cuando tienes que HACER demasiadas cosas para las clases de mañana?Wolisz pracować w grupie podczas Twoich zajęć hiszpańskiego, czy samodzielnie?¿Prefieres trabajar en (EL) grupo EN CLASE de español o SOLO?Co czujesz, kiedy wiesz, że nie jesteś gotowy na egzamin, ponieważ nie uczyłeś się niczego w tym tygodniu, aby zdać ten egzamin?¿CÓMO TE SIENTES cuando sabes que no estÁs listo para UN examen porque no has estudiando nada esta semana para aprobarLO?Dlczego wciąż używasz tłumacza google, kiedy Twój nauczyciel powiedział, że PONS jest lepszy?¿Por qué sigues utilizando traductor de google, cuando tu profesor TE ha dicho que PONS es mejor ?Czy wiesz, że powinieneś ubrać się elegancko, kiedy masz rozpoczęcie roku szkolnego?¿Sabes que DEBES vestirTE elegante, cuando tienes LA inauguración del año estudiantil?Jeśli chcesz kiedyś mieszkać w Hiszpanii, myślisz że uczysz się wystarczająco, aby zdobyć swój cel?¿Si VIVES en España algún día, piensas que APRENDERÁS suficiente para CONSEGUIR tu objetivo?Czy wiesz jaka jest najszybsza metoda, aby zdobyć wiedzę?¿SABES cuál es el mejor método para APRENDER MÁS RÁPIDO?Czy lubisz tłumaczyć słówka? Myślisz, że lepiej jest używać słownika w książce, czy szukasz słówek w słowniku internetowym?¿Te GUSTA traducir las palabras? ¿Crees que es mejor (A) utilizar el diccionario en FORMA DE libro o buscas las palabras en UN diccionario de internet?Co musisz zrobić, aby poprawić Twoje oceny do końca semestru?¿Que HAY QUE hacer para MEJORAR tus notas hasta el final del semestre?Dobrze się bawisz ze swoimi kolegami z grupy, kiedy masz dni wolne?¿CÓMO TE LO PASAS con tus compAÑeros de grupo?(.) ¿cuando tienes DÍAS LIBRES?Wolisz czytać książki czy gazety ?¿Prefieres LEER libros o periódicos ?Czy robisz Notatki podczas zajęć ?¿Tomas apuntes durante la clase ?Tłumaczyłeś swojej siostrze/bratu matematykę kiedyś czy nie ?¿(TU) has EXPLICADO A tu hermana/hermano matemáticas ALGUNA VEZ o no?Ile języków się uczysz ?¿Cuántos idiomas estudias?Idziesz spać wcześnie czy późno ?¿Te acuestas temprano o tarde?Z Kim spotykasz się po zajęciach z hiszpańskiego?¿Con quién quedas después DE LA CLASE de español?Co kupujesz w sklepie na uniwersytecie?¿Qué COMIDA te compras en LA tienda DE la universidad?Oblales kiedys matematykę?¿Has suspendido matemáticaS alguna vez?Czy odkryłeś jakaś interesująca rzecz w tym roku?¿HAS descubierto alguna cosa interesante este año?Zdales egzamin?¿HAS APROBADO el examen?Co zwykle robisz ze swoim kolega z uczelni?¿Que sueles hacer con tu compañero de (LA) clase normalmente?Co wolisz na wakacjach- ruszać się czy odpoczywać?¿QUÉ prefieres en (las) vacaciones, moverte o descansar?Ile godzin śpisz przed egzaminem?¿Cuántas horas duermes antes DE UN examen?Ile godzin śpisz po zajęciach?¿te duermes después DE CLASE?Co preferujesz- czytać książkę czy oglądać film?¿QUÉ prefieres, leer un libro o ver una película?Zgubiłeś się kiedyś na uniwersytecie?¿Te has perdido alguna vez en la universidad?O której godzinie zaczynasz zajęcia w czwartki?¿A QUÉ hora comienzas LAS clases los jueves?Jak się czułeś po egzaminie?¿CÓMO te sientes después DE UN examen?Dlaczego wybrałeś hiszpański do studiowania na uniwersytecie?¿Por qué HAS ELEGIDO EL español para estudiar en la universidad?Wiesz co chcesz robić po skończeniu studiów?¿Sabes QUÉ quieres hacer después terminar LA CARRERA?Tłumaczysz teksty piosenek hiszpańskich lub angielskich by poćwiczyć język?¿Traduces las letras en español o EN inglés para practicar idiomaS?Wiesz, ze należy powtarzać słówka codziennie żeby mówić płynnie po hiszpańsku?¿Sabes que hay que repasar las palabras todos los días para hablar español con FUIDEZ?Co cie najbardziej interesuje na zajęciach z hiszpańskiego?¿Que te INTERESA más de las clases de español?Poprawiasz swoich znajomych kiedy mówią niepoprawnie?¿Corriges A tus compañeros cuando ellos COMETEN ERRORES?Czytałeś kiedys notatki w metrze?¿Has leído alguna vez apuntes en el metro?Ile razy dziennie powtarzasz czasowniki nieregularne?¿CUÁNTAS veces al día REPASAS los verbos irregulares?Kto najlepiej wyjaśnia gramatyke?¿QUIÉN explica mejor LA GRAMÁTICA?Kiedy uczysz się w ciągu dnia?¿CUÁNDO ESTUDIAS al día?¿Czy powtarzałeś kurs kiedykolwiek?¿Has repetido curso alguna vez?Czy zapisałeś się na lekcje tańca kiedykolwiek?¿TE HAS APUNTADO A CLASES DE BAILE alguna vez?O której godzinie kładziesz się spać?¿A QUÉ hora te acuestas?Czy lubisz tłumaczyć teksty (dlaczego nie albo tak) ?¿Te gusta traducir (UNOS) textos? ¿POR QUÉ no o sí)?