Only $0.99/month

8- MIEJSCE ZAMIESZKANIA (przymiotniki, domy, położenie, wieś, miasto, inne)