Only $2.99/month

Terms in this set (12)

- rezerwuarem tylko CZŁOWIEK,
-płciowy kontakt,

-pierwszorzędowa wrzód twardy, czasem osutka plamista, Przeprowadzone w tej fazie choroby badania serologiczne bardzo często dają ujemne wyniki
-drugorzędowa osutka skórna lub kłykcina płaska, zdarzają się też jednak zakażenia utajone (kiła utajona). Jest to wysoce zakaźna faza
-trzeciorzędowa bezobjawowa/kilaki,może atakować układ nerwowy i sercowo-naczyniowy
-kiła wrodzona PORONIENIA, w narządach liczne krętki

-Gram-ujemne, mikroaerofilne, katalazo-ujemnekrętki.
-Używa się mikroskopii ciemnego pola a krętki znakuje się fluorescencyjnie. Preparat bezpośredni wykonuje się w kile pierwszorzędowej z wrzodu twardego lub z kilaków w kile trzeciorzędowej, jednak w tym drugim przypadku zmiany mogą nie być zakaźne i krętki będą w nich nieobecne

- NIE rosną na sztucznym podłożu.
-PRZECIWCIAŁA:

*nieswoiste- WYKRYWANIE REAGINY PRZEZ DODANIE KARDIOLIPINY:
USR - Dodaje się do próbki kardiolipinę, która może być wiązana przez obecne w krwi chorego reaginy (przeciwciał), skierowane przeciwko fosfolipidom, które powstały w wyniku zniszczenia mitochondriów i pojawiły się we krwi. Jest to test aglutynacji szkiełkowej.
VDRL - Jest to badanie zarówno jakościowe jak i ilościowe, po podgrzaniu surowicy (co inaktywuje układ dopełniacza) do próbki dodaje się kardiolipinę, a następnie postępuje się jak w USR. Jeśli wynik jest dodatni, oznacza się miano przeciwciał.
RPR - Badanie jakościowe i ilościowe, kardiolipinę znakuje się
węglem aktywnym, przez co powstające strąty są widoczne gołym okiem, dalej oznacza się miano przeciwciał.
Wyniki fałszywie dodatnie - choroby autoimmunologiczne, nowotwory, transfuzje, ciąża, choroby bakteryjne takie jak gruźlica, pneumokokowe zapalenie płuc, płonica, trąd, choroby wirusowe takie jak ospa wietrzna, odra, mononukleoza zakaźna, zawał serca, osoby po przeszczepach.
Wyniki fałszywie ujemne - bardzo rzadkie, głównie u chorych z wirusem HIV

*swoiste
FTA-ABS - Immunofluorescencja pośrednia, antygenem są namnożone w jądrach króliczych krętki kiły szczepu Nicholsa lub hodowlane krętki blade Reitera (niepatogenne), poszukuje się skierowanym przeciwko nim przeciwciał. Może być fałszywie dodatni w przebiegu innych krętkowic.
TPHA - Test hemaglutynacyjny, antygenem są krętki blade opłaszczone na erytrocytach, jest to metoda zarówno jakościowa jak i ilościowa. Jest to najczulszy test kiłowy.
TPI -Rzadko dziś stosowana metoda, do surowicy pacjenta dodaje się krętki szczepu Nicholsa, które zostają unieruchomione przez obecne w surowicy przeciwciała. Używa się go do rozstrzygania w wątpliwych przypadkach.


-Penicylina.